top of page

A DINS L'ESCOLA

OBJECTIU
Les teràpies assistides amb gossos són una eina per treballar tot el conjunt de matèries educatives però amb una perspectiva diferent i són un mitjà terapèutic que facilita l’aprenentatge dels alumnes donat el seu component emocional. Totes les matèries educatives es poden adaptar a les activitats que realitzem.

Els objectius es treballen amb l’equip educatiu i poden anar relacionats amb:

  • Com tenir cura dels animals.

  • Els valors: Han d’entendre que són gossos de treball i tenen un valor especial.

  • Treball de les emocions: Treballarem les emocions mitjançant el joc.

  • Treball de la constància: Per tal de realitzar els jocs esportius, els gossos han de tenir una obediència bàsica (SEU, QUIET, TERRA I VINE) que els nens hauran de posar en pràctica amb molta paciència.

  • Treball en equip.

  • Treball de la concentració i l’atenció: Fem jocs fent servir el clicker.

  • Treball de motivació a venir a l’escola.

  • Treball de coneixement del llenguatge corporal dels gossos: Com els gossos són de diferents edats, no tots tenen la mateixa activitat.

  • Treball de l’afecte i respecte: Evidentment aquest aspecte es treballa des del primer dia on han de respectar i estimar els gossos amb els quals han de treballar. Parlarem de l’afecte tant als animals com a la gent gran, discapacitats i altres col·lectius amb els quals poden tenir contacte més endavant.


METODOLOGIA
Les activitats es realitzen en equips d’alumnes/gos, cada grup està amb un educador i el tècnic en teràpies assistides va de grup en grup, treballant les diferents matèries previstes a cada sessió.

DADES IMPORTANTS
Duració: Sessió de 75 min. a la setmana
Nombre d’alumnes: Segons escola i projecte

PREUS

Segons projecte

bottom of page