top of page

CURS PROFESSIONAL

EDUCADOR CANÍ I MODIFICACIÓ DE CONDUCTES

Descripció: La convivència de l'home amb el gos es manifesta cada vegada amb més intensitat i, si originàriament els únics cures eren l'alimentació, actualment no només volem conèixer les raons de l'comportament del gos, sinó anar més enllà i donar una altra dimensió a l'existència dels nostres animals perquè siguin capaços de realitzar activitats d'acord a les seves capacitats, tant aquelles que siguin innates com les moltes que poden ser adquirides. En conseqüència, aquest curs, creat per un grup de professionals en la formació complementària en matèria, ensinistrament, veterinària, psicologia, educació i formació d'empreses, conforma un programa teòric i pràctic per abordar tres aspectes que, de vegades, han estat desconnectats: la psicologia, com a estudi de l'comportament; l'educació, com la sistematització de l'aprenentatge i l'ensinistrament, com la consecució de les habilitats del gos en activitats pràctiques concretes o la modificació de conductes.

Sortides professionals:

• L'estudi i correcció de l'comportament i l'educació canins en centres d'ensinistrament i educació per a gossos.

• L'educació i l'ensinistrament canins en forma domiciliària.

• L'educació i l'ensinistrament canins en instal·lacions zoològiques, residències, etc., de naturalesa comercial o no, en què sigui desitjable la presència d'un especialista en comportament.

• L'ensinistrament i l'educació canins en centres de treball i activitats en què sigui necessari que hi hagi relació amb gossos i realitzin una determinada funció.

Inici: 3 d'octubre del 2023 / Finalització: 26 de juny del 2024

Dies: Dissabtes de 9 a 13 h i de 15 a 19 h i diumenges de 9 a 13 h.

Caps de setmana alterns. Dates de Nadal i Setmana Santa no hi hauran classes.

 

Hores: Curs amb una càrrega horària de 230 hores lectives, de les quals
152 hores presencials de teòrica, 129 hores presencials de pràctiques.

Lliurament de material didàctic: Llibre físic i digital de la teoria.

Examens: Al finalitzar el curs es convocarà un dia d'exàmens finals teòric i examen pràctic + lliurament de treball de fi de curs. La resta de treballs de cada mòdul es podran lliurar en dates posteriors a l'examen pràctic. L'examen pràctic consistirà a presentar un gos ensinistrat per l'alumne i superant una prova d'obediència reglamentada pel nostre centre. Els alumnes tentrán dues convocatòries d'examen, a partir de la 3a convocatòria haurà d'abonar 50 € de drets d'examen.

 

Matrícules i diplomes: Obert el termini de matricules. Places limitades.

Lliurament de diplomes acreditatius: llicències professionals, certificat d'hores realitzades i certificat de qualificació com a ensinistrador professional caní (Reconegut per Associació Nacional d'Ensinistradors Canins Professionals, (A.N.A.C.P.)

 

Reserves, Inscripció i pagaments: 

Totalitat de el curs: Si el pagament es realitza abans de començar el curs: 2.500 + 21% IVA

Pagament ajornat: 2.830 € + 21% IVA

Forma de pagament: A l'matricular 450 € + 21% IVA (Reserva), resta segons forma de pagament. Per al pagament a terminis posar-se en contacte amb administració Tel: 633 583 735 terapiescaninesmarta@gmail.com

 

Gossos: Els alumnes podran realitzar les pràctiques amb un gos (NO ensinistrat) d'edat compresa entre els 7 mesos i els 7 anys d'edat

Si no tens gos: Els alumnes que no tinguin gos per realitzar les pràctiques, podran sol·licitar amb antelació un gos a Teràpies Canines i realitzar les pràctiques al nostre centre.

Examen final de 2 exàmens: 1 teòric i 1 pràctic. També es lliurarà els treballs experimentals, de camp o documentals que els alumnes realitzaran durant el curs i que serviran per pujar nota teòrica. Realització de 4 treballs de: Etologia, Aprenentatge (vídeo), Primers auxilis / higiene, més el Treball de Fi de curs.

1- Examen teòric tipus test de 100 preguntes amb 4 alternatives de respostes. (Les respostes incorrectes resten 0,25 cadascuna)

2- Examen pràctic de Tècniques d'ensinistrament:

 1. Exercici de seguiment amb corretja amb distracció (Passejarà un altre gos, una pilota es creuarà en el camí, un ciclista etc)

 2. El gos passegés sense tirar de la corretja i rectificant a l'ordre just abans dels estímuls que li distreuen. No es permet estirada de corretja, només ordres verbals fins a un màxim de 4.

 3. El gos recorrerà un terreny d'uns 50m i fent 2 girs a la dreta, 2 girs a l'esquerra, 1 mitja volta i 1 parada amb assegut.      

 4. Exercici de seguiment sense corretja amb distracció (d'una pilota, una persona fent fúting o jugant a futbol).

 5. El mateix traçat que l'exercici anterior      

 6. Exercici de trucada amb distracció (Anomenarem l'atenció de l'gos amb un altre gos, pilota, menjar etc).

 7. El gos haurà d'acudir a la crida del seu amo, es permeten a màxim dos ordres de crida.     

 8. Ordre d'assegut seguint la marxa. El gos s'asseurà a l'ordre del seu guia i aquest seguirà la marxa sense aturar-se.     

 9. Ordre de tombat seguint la marxa. (Igual que l'exercici anterior).     

 10. Ordre de romandre quiet en un lloc en absència del seu amo durant 1 minut i amb estímuls de distracció: gossos, una pilota que roda etc Enviament cap endavant. El guia d'ordenar a l'gos es dirigeixi a un con a la fi de la pista i es tombi.     

 11. Exercici de Portada d'objecte. A el gos se li llançarà un objecte personal (no val pilota, ni mossegador ..) i l'ha de recollir a l'ordre i lliurar al seu guia romanent en posició d'assegut o de peu fins a l'ordre de lliurament.

 

En cas d'aprovats parcials, la part aprovada quedarà guardada i l'alumne s'haurà d'examinar només de la part suspesa en la 2a convocatòria o successives.

Temari del curs

EL MÓN CANÍ

Origens / La etologia i la cinología / Races i grups de gossos / Races segons la seva intel·ligència /

Què és el Pedigree caní / Treballs professionals amb gossos

LEGISLACIÓ

Drets i obligacions de l'ensinistrador caní / Drets i obligacions de la persona responsable d'un gos

Assegurança de Responsabilitat Civil / Consells de la DGT per viatjar amb una mascota

BOE. Codi d'animals de companyia

 

EL GOS, CONEIXEMENT GENERAL 

Anatomia general canina / L'alimentació / Cures bàsiques / Malalties més freqüents / Les vacunes i la desparasitació

La reproducció / La cria / L'evolució de l'cadell

PRIMERS AUXILIS VETERINARIS

Principis bàsics / Avaluació de l'gos

Circulació sanguínia / Els reflexos / El Shock / El gos ferit / Reanimació / Ofegament / Asfíxia i cossos estranys / Enverinament / Substàncies tòxiques / Mossegades i picades / Embenats / Altres emergències

LLENGUATGE CANÍ

Senyals de calma / El llenguatge auditiu / El llenguatge corporal

L'EDUCACIÓ CANINA BASE

Característiques de l'educador caní / Piscologia Condicionament clàssic i condicionament operant / Equip necessari per a exercir com a ensinistrador / Relació ensinistrador - propietari - gos / Test d'Cambpell / Mòdul d'obediència bàsica

LA MODIFICACIÓ DE CONDUCTA

Pors i fòbies agressivitat / Ansietat per separació / Excés de lladrucs / Conductes territorials / Control de miccions i mals hàbits higiènics

Manca de socialització / Hiperactivitat

COM CREAR UNA EMPRESA TIPUS

Primers passos per donar d'alta la teva empresa / Claus per crear una empresa en l'actualitat

La importància de l'missatge / Com comunicar de forma eficient / Creació noves necessitats

Fixació de preus / Gestió de productes / Drets d'imatge / Protecció de dades / Mitjans de comunicació

PER MÉS INFORMACIÓ: 629 72 66 96 - terapiescanines@gmail.com

bottom of page