CURS PROFESSIONAL EN INTERVENCIONS
ASSISTIDES AMB GOSSOS EN EXTRAESCOLARS
I ACTIVITATS DE LLEURE

Descripció: Sabem que 8 de cada 10 nens entre 9 i 12 anys prefereixen el seu gat o gos abans que un videojoc; que quan tenen por al vespre, el primer que fan és obrir el llum i abraçar la seva mascota, i que si tenen problemes, busquen el consol amb el seu animal i els pares d’igual manera. Aquest marc teòric ens ubica en l’essència de les activitats i teràpies assistides amb gossos i ens mostra algunes de les aportacions que han contribuït de forma significativa a impulsar-les en pro del benefici de les persones.

Els nostres objectius són fomentar hàbits i valors en l'etapa escolar mitjançant l’ajuda d’activitats assistides amb gossos, treballant el control d’impulsos, l’exteriorització i la gestió d’emocions, les habilitats socials i la cohesió de grup i reconèixer en un mateix i en els altres, diferents emocions i sentiments com la frustració, que acceptin el fracàs com a font d’aprenentatge i a treballar la constància i el treball en equip mitjançant la concentració i l’atenció i tot per fomentar la tinença responsable d’animals de companyia.

Objectius:
Paciència, empatia, perseverança o treball en equip és el que aprenen els nois i noies d’una activitat extraescolar pionera d’ensinistrament de gossos. Els animals aprenen a obeir ordres, mentre els alumnes també s’enduran grans lliçons per aplicar a la vida com:

 

Fomentar hàbits i valors mitjançant l’ajuda d’activitats assistides amb animals

Treballar el control d’impulsos

L’exteriorització i la gestió d’emocions

Les habilitats socials i la cohesió de grup

Reconèixer en un mateix i en els altres, diferents emocions i sentiments

Aprendre a tolerar la frustració, que acceptin el fracàs com a font d’aprenentatge

Treballar la constància i el treball en equip

Treballar la concentració i l’atenció

 

Metodologia
El primer pas és aconseguir el més simple: que segui i s’estigui quiet. Pot semblar senzill, però és complicat i requereix paciència. I res és possible sense la cooperació. Aconseguir que el gos passi per un tub no seria possible sense la implicació de cada membre del grup amb una funció concreta, cosa que també és un aprenentatge. Una extraescolar d’una hora i quinze minuts un cop a setmana on els alumnes aprenen tot allò que és necessari per educar qualsevol gos i ho fan mitjançant esports dinàmics i divertits com ara l’Agility, el Flyball o la pràctica del Freesbe.

Sortides professionals:

• Extraescolars.

• Casals o colònies.

• Part complementària d'altres activitats esportives. (Futbol, atletisme, voleibol...).

• Centres de fisioteràpia i recuperació pediàtrica.

Dates del cursos:

Opció 1: Del 6 al 17 de juliol del 2020. De dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 15 a 18 h.

Opció 2: Del 20 al 31 de juliol del 2020. De dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 15 a 18 h.

Hores: Curs amb una càrrega horària de 60 hores lectives, de les quals
30 hores presencials de teòrica, 30 hores presencials de pràctiques.

Lliurament de material didàctic: Format digital.

Exàmens: En finalitzar el curs es convocarà un dia d'exàmens finals teòric i examen pràctic.

Els alumnes tindran dues convocatòries d'examen, a partir de la 3a convocatòria haurà d'abonar 50 € de drets d'examen.

 

Matrícules i diplomes: Obert el termini de matrícules. Places limitades.

Lliurament de diplomes acreditatius: llicències professionals, certificat d'hores realitzades i certificat de qualificació com a Tècnic en Intervencions assistides amb gossos en extraescolars i activitats de lleure.

 

Reserves i pagament: 

Preu total del curs: 900 € (IVA Inclòs).

Reserva de la plaça: 300 € . No retornables en cap cas que no sigui de força major.

Resta de l'import: 600 € . 15 dies abans de començar el curs.

 

Gossos: Els alumnes realitzaran les pràctiques amb els nostres gossos de teràpia al nostre centre.

Examen final de 2 exàmens: 1 teòric i 1 pràctic. 

1- Examen teòric tipus test amb preguntes amb 4 alternatives de respostes.

2- Examen pràctic.

Possible borsa de treball.

PER MÉS INFORMACIÓ: 633 583 735 - terapiescaninesmarta@gmail.com