CURS PROFESSIONAL EN INTERVENCIONS
ASSISTIDES AMB GOSSOS EN

RESIDÈNCIES GERIÀTRIQUES I CENTRES DE DIA

Informació general
Avui en dia se sap que la relació entre les persones de la tercera edat amb un gos pot aportar molts beneficis per a la seva salut tant física com psíquica. Cada vegada són més els centres dedicats al sector de la tercera edat ja sigui en residències geriàtriques, centres de dia o bé com acompanyament de persones grans que viuen soles.

Els beneficis que aporten a les persones que gaudeixen d’aquestes teràpies són tants que fan d’aquesta feina una de les més gratificants a dins del sector de les intervencions assistides amb gossos.
La soledat és un dels grans mals que senten les persones de la tercera edad que amb el pas dels anys han perdut les amistats, la parella i els fills i néts tenen poques estones per estar amb ells. Un gos els aporta records, i els estimula a passejar, a treballar aspectes sensorials i psíquics que sense la presència d’un gos no seria tant atractiu.

Els gossos de teràpia aporten una connexió única amb el sector de la tercera edat.

Els objectius principals de la realització de teràpies amb gossos en el sector de la tercera edat són:

A nivell cognitiu, físic i emocional es treballa:
L’Empatia: La majoria de les persones s’identifiquen amb els animals gràcies al fet que és més fàcil determinar els sentiments d’un animal a través del llenguatge del seu cos que els d’una persona.
Les relacions: Poden ser el llaç d’unió entre el terapeuta i el pacient. Poden trencar la possible resistència inicial del pacient a començar qualsevol teràpia.
L’enfocament exterior: Poden ser el principal pilar per canviar el punt de vista del pacient cap al seu entorn, aconseguint convertir-se en focus d’atenció allunyant altres preocupacions.
L’acceptació: Els animals no tenen prejudicis enfront de les persones; l’acceptació que ofereixen és total, fet que augmentarà l’autoestima del pacient.
L’entreteniment: Ofereixen una distracció; incloses aquelles persones que no siguin amants dels animals són atretes per ells i observen les seves reaccions i moviments.
Augmentar la socialització: Les visites dels animals ofereixen una major socialització entre les persones, fan que les emocions es transformin en alegria, optimisme, disminució de l’ansietat...
El sentit de responsabilitat: Fomenten la responsabilitat i el respecte, enfront dels altres, desenvolupen sentiments de competència i seguretat, bàsics per l’equilibri emocional dels individus.
Aporten al pacient un sentiment de relaxació.
Increment de l’exercici i millora de les activitats motores.

Objectius transversals
Capacitat de col·laboració en entorns de la tercera edat públics o privats d’una manera programada i amb objectius específics.
Abans d’iniciar el projecte, els docents i els responsables de l’empresa temporitzen i programen cada sessió, per això és imprescindible la presència de tots els professionals durant les sessions. Al final del projecte es realitza una observació sistemàtica a escala grupal i individual, que possibilita fer l’avaluació de l’àrea i veure si s’aconsegueixen els objectius proposats.

Sortides professionals

• Treball amb gossos en residències geriàtriques
• Treball amb gossos en centres de dia
• Treball amb gossos en associacions per l’acompanyament de persones que viuen soles
• Treball amb gossos en centres hospitalaris
• Treball amb gossos en habitatges tutelats per la tercera edad

Hores
Curs amb una càrrega horària de 60 hores lectives, de les quals
20 hores presencials / on-line de teòrica, 30 hores presencials de pràctiques. 10 hores pràctiques de l’alumnat amb revisió on-line.

Metodologia
Aquesta formació es desenvolupa amb contingut teòric i pràctic de manera presencial o on-line*.
Aquesta formació disposa de material digital i d’instal·lacions adequades pel desenvolupament de les pràctiques presencials.
No és necessari (Si aconsellable) tenir gos per la realització d’aquesta especialització.
Les pràctiques es realitzaran residències geriàtriques on realitzem les intervencions assitides**.

**En cas de no poder realitzar presencialment la part teòrica per la COVID-19, es realitzaran per mitjans digitals.
**En cas de no poder realitzar les pràctiques per la situació de la COVID-19, les pràctiques es realitzarien més endavant en els centres geriàtrics on realitzem la nostra tasca.

Dates de la formació proposada
Dies 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30,31 de desembre del 2020 i 2 i 3 de gener del 2021.
De 9 a 13 h i de 15 a 18 h.

Exàmens
En finalitzar el curs es convocarà un dia d’exàmens finals teòric i examen pràctic + lliurament de treball de fi de curs.
1- Examen teòric tipus test de preguntes amb 4 alternatives de respostes. (Les respostes incorrectes resten 0,25 cadascuna)
2- L’examen pràctic és a les nostres instal·lacions de Vilobí d’Onyar.

Programa COMÚ

MÒDUL 1: LES INTERVENCIONS ASSISTIDES AMB GOSSOS
Orígens
Beneficis generals
Àmbits d’intervenció

MÒDUL 2: ELS GOSSOS PER INTERVENCIONS ASSISTIDES
Característiques del gos d’intervencions
Selecció del gos
Les races més adients
Test de Campbell per seleccionar un cadell
Proves de selecció d’un gos adult

MÒDUL 3: CURES BÀSIQUES DELS GOSSOS D’INTERVENCIONS
Cures bàsiques del gos
Alimentació
Higiene
Malalties més freqüents
L’evolució del cadell

MÒDUL 4: LLENGUATGE CANÍ
Els senyals de calma
Els lladrucs
El llenguatge corporal

MÒDUL 5: CONEIXEMENTS BÀSICS DE PSICOLOGIA DE L’APRENENTATGE
Condicionament clàssic i condicionament operant
MÒDUL 6: ENSINISTRAMENT DEL GOS D’INTERVENCIONS
Equip de treball
Entrenament amb clicker del mòdul d’obediència bàsica
Entrenament amb clicker d’habilitats específiques
Entrenament en diferents entorns i amb diferents estímuls.

MÒDUL 7: COM CREAR UNA EMPRESA TIPUS
Primers passos per donar d’alta la teva empresa
Motivació per començar una nova etapa
Com comunicar de forma eficient en els mitjans digitals
Fixació de preus
Drets d’imatge i protecció de dades

MÒDUL 8: LEGISLACIÓ
Drets i obligacions de l’ensinistrador caní
Drets i obligacions de la persona responsable d’un gos
Assegurança de Responsabilitat Civil
Consells de la DGT per viatjar amb una mascota

Objectius del programa comú
Adquirir coneixements per crear, muntar i promocionar una empresa pròpia de gossos d’intervencions.

Programa ESPECÍFIC EN EL SECTOR DE LA TERCERA EDAT

MÒDUL 1: ENTORNS PER LA TERCERA EDAT    
MÒDUL 2: Conceptes bàsics sobre l’envelliment
MÒDUL 3: envelliment satisfactori
MÒDUL 4: RESIDÈNCIES GERIÀTRIQUES
MÒDUL 5: CENTRES DE DIA
MÒDUL 6: CARACTERÍSTIQUES DELS GOSSOS EN DEL SECTOR DE LA TERCERA EDAT
MÒDUL 7: ELS DIFERENTS ROLS
MÒDUL 8: CREACIÓ DE TALLERS
MÒDUL 9: MATERIALS PER FER TALLERS
MÒDUL 10: CREACIÓ DE PROJECTES GERIÀTRICS AMB GOSSOS
MÒDUL 11: PROTOCOLS D’ACTUACIÓ PER LA SEGURETAT DE L’ACTIVITAT
Objectius del programa específic de la tercera edat.
Adquirir els coneixements bàsics per poder practicar aquesta especialització.

IMPORTANT: Possibilitat de borsa de treball amb l’empresa Teràpies Canines.