CURS PROFESSIONAL EN
INTERVENCIONS ASSISTIDES AMB GOSSOS
ESPECIALITAT EN L'ÀMBIT EDUCATIU,
EXTRAESCOLARS I ACTIVITATS DE LLEURE.

Descripció: A partir del s.XVII començà a fomentar-se la idea que les relacions amb els animals podia complir una funció socialitzadora, especialment amb els nens, com un mitjà perquè aprenguessin a mostrar tendresa i un sentit de responsabilitat cap als altres.

 

Els animals poden induir un estat de relaxació immediata, els animals són psicològicament tranquil·litzadors, pel simple fet d’atraure i mantenir la nostra atenció (Katcher et al., 1983 a Fine 2003)
 

IAAG EN L'ÀMBIT EDUCATIU I ACTIVITATS DE LLEURE

Els nens, des de ben petits, creixen envoltats d’imatges d’animals, tant en les seves joguines, en els dibuixos animats que es veuen a la televisió, les pel·lícules, els contes on els protagonistes són els animals, entre d’altres. Així doncs, aquest fenomen sembla ser una evidència de la importància que tenen els animals per als nens i com contribueixen a estimular actituds i comportaments positius com el sentiment de companyia, amistat, seguretat i benestar.


Els nostres objectius són fomentar hàbits i valors en l'etapa escolar mitjançant l’ajuda d’activitats assistides amb gossos, treballant el control d’impulsos, l’exteriorització i la gestió d’emocions, les habilitats socials i la cohesió de grup i reconèixer en un mateix i en els altres, diferents emocions i sentiments com la frustració, que acceptin el fracàs com a fon d’aprenentatge i a treballar la constància i el treball en equip mitjançant la concentració i l’atenció i tot per fomentar la tinença responsable d’animals de companyia.


Metodologia
Les sessions es porten a terme dins les hores lectives dels centres, normalment un cop a la setmana. En totes les sessions han d'estar els docents responsables del grup o assignatura i tècnic en intervencions assistides amb gossos en centres educatius i la seva unitat canina. Els docents participants fan d’acompanyants i guien, en tot moment, el procés d’aprenentatge dels infants en el transcurs del projecte.


No s’entenen les sessions sense el paper actiu de tots els professionals. Per una banda, el tècnic en intervencions assistides amb gossos en centres educatius i la seva unitat canina, aporten els coneixements tècnics, teòrics i pràctics de les sessions. Per altra banda, els mestres aportaran els seus coneixements sobre el grup, els individus, la gestió de les emocions, les habilitats socials i la resolució de conflictes.

 

Objectius

Les sessions hi han de complir els objectius específics que demana cada escola. Això fa que el tècnic en intervencions assistides amb gossos en centres educatius ha de ser una persona capacitada per crear contínuament sessions innovadores i adaptades. Amb aquestes sessions és treballen aspectes com l'autoestima, assertivitat, resiliència, respecte, motivació...


Abans d’iniciar el projecte, els docents i els responsables de l’empresa temporitzen i programen cada sessió, per això és imprescindible la presència de tots els professionals durant les classes. Al final del projecte es realitza una observació sistemàtica a escala grupal i individual, que possibilita fer l’avaluació de l’àrea i veure si s’aconsegueixen els objectius proposats.

Sortides professionals:

• Treball amb gossos en format d'extraescolar.

• Treball amb gossos en casals, campus, colònies, activitats de lleure.

• Treball amb gossos en guarderies, escoles de primària i instituts.

• Treball amb gossos en centres de psicologia infantil i juvenil i pedagogia.

• Treball amb gossos en centres d'acolliment per a infants i adolescents.

• Treball amb gossos en centres residencials d'acció educativa (CRAE).

• Treball amb gossos en centres residencials d'educació intensiva (CREI).

DATES DEL CURS 2022/2023

Inici: 7 d'octubre del 2022 / Finalització: 17 de juny del 2023

Dissabtes alterns de 9 a 13 h.

Dates de Nadal i Setmana Santa no hi haurà classes.

Hores: Curs amb una càrrega horària de 70 hores lectives, de les quals
40 hores presencials de teòrica, 30 hores presencials de pràctiques reals.

Lliurament de material didàctic: Format digital.

 

Exàmens: En finalitzar el curs es convocarà un dia d'exàmens finals teòric i pràctic.

Els alumnes tindrán dues convocatòries d'examen, a partir de la 3a convocatòria haurà d'abonar 50 € de drets d'examen.

 

Matrícules i diplomes: Obert el termini de matrícules. Places limitades (10 alumnes màxim per grup).

Lliurament de diplomes acreditatius: Certificat d'hores realitzades i certificat de qualificació com a Tècnic en Intervencions assistides amb gossos.

 

Reserves i pagaments: 

Preu total del curs: 1200 € (IVA Inclòs).

Reserva de la plaça: 300 € . Abans del dia 31 d'agost. No retornables en cap cas que no sigui de força major.

Resta de l'import: 900 € . Abans del dia 15 de setembre.

 

NO CAL TENIR GOS PER LA REALITZACIÓ DEL CURS

Examen final de 2 exàmens: 1 teòric i 1 pràctic. 

1- Examen teòric tipus test amb preguntes amb 4 alternatives de respostes.

2- Examen pràctic.

Possible borsa de treball.

 

PROGRAMA DEL CURS

PC. Programa COMÚ

MÒDUL 1: LES INTERVENCIONS ASSISTIDES AMB GOSSOS

Orígens
Beneficis generals
Àmbits d’intervenció


MÒDUL 2: ELS GOSSOS PER INTERVENCIONS ASSISTIDES
Característiques del gos d’intervencions
Selecció del gos
Les races més adients
Test de Campbell per seleccionar un cadell
Proves de selecció d’un gos adult


MÒDUL 3: CURES BÀSIQUES DELS GOSSOS D’INTERVENCIONS
Cures bàsiques del gos
Alimentació
Higiene
Malalties més freqüents
L’evolució del cadell


MÒDUL 4: LLENGUATGE CANÍ
Els senyals de calma
Els lladrucs
El llenguatge corporal


MÒDUL 5: CONEIXEMENTS BÀSICS DE PSICOLOGIA DE L’APRENENTATGE
Condicionament clàssic i condicionament operant

MÒDUL 6: ENSINISTRAMENT DEL GOS D’INTERVENCIONS
Equip de treball
Entrenament amb clicker del mòdul d’obediència bàsica
Entrenament amb clicker d’habilitats específiques
Entrenament en diferents entorns i amb diferents estímuls.


MÒDUL 7: COM CREAR UNA EMPRESA TIPUS
Primers passos per donar d’alta la teva empresa
Motivació per començar una nova etapa
Com comunicar de forma eficient en els mitjans digitals
Fixació de preus
Drets d’imatge i protecció de dades


MÒDUL 8: LEGISLACIÓ
Drets i obligacions de l’ensinistrador caní
Drets i obligacions de la persona responsable d’un gos
Assegurança de Responsabilitat Civil
Consells de la DGT per viatjar amb una mascota
Objectius del programa comú
Adquirir coneixements per crear, muntar i promocionar una empresa pròpia de gossos d’intervencions.

 

PE. Programa ESPECÍFIC

EXTRAESCOLARS I ACTIVITATS DE LLEURE

MÒDUL 1: EXTRAESCOLARS I ACTIVITATS DE LLEURE
MÒDUL 2: L’EDUCACIÓ EN LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I DE LLEURE
MÒDUL 3: RESOLUCIÓ DE CONFLICTES EN L’ETAPA ESCOLAR
MÒDUL 4: CARACTERÍSTIQUES DELS GOSSOS EN ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I DE LLEURE
MÒDUL 5: PROTOCOLS D’ACTUACIÓ PER LA SEGURETAT DE L’ACTIVITAT
MÒDUL 6: DINÀMIQUES ESPORTIVES ADAPTADES AMB L’INTERVENCIÓ DE GOSSOS
MÒDUL 7: INICIACIÓ A L’AGILTY
MÒDUL 8: INICIACIÓ AL FLYBALL
MÒDUL 9: INICIACIÓ A FRISBEE
MÒDUL 10: INICIACIÓ AL TREIBALL
MÒDUL 11: INICIACIÓ AL DOGDANCING
MÒDUL 12: CREACIÓ DE TALLERS ALTERNATIUS


PE. Programa ESPECÍFIC

ENTORN EDUCATIU

MÒDUL 1: ENTORNS EDUCATIUS
MÒDUL 2: L’EDUCACIÓ EN ETAPA D’INFANTIL
MÒDUL 3: L’EDUCACIÓ EN ETAPA DE PRIMÀRIA
MÒDUL 4: L’EDUCACIÓ EN ETAPA  DE SECUNDÀRIA
MÒDUL 5: CARACTERÍSTIQUES DELS GOSSOS EN ENTORNS EDUCATIUS
MÒDUL 6: DINÀMIQUES EDUCATIVES ADAPTADES AMB LA INTERVENCIÓ DE GOSSOS
MÒDUL 7: ELS DIFERENTS ROLS
MÒDUL 8: CREACIÓ DE TALLERS
MÒDUL 9: MATERIALS PER FER TALLERS
MÒDUL 10: CREACIÓ DE PROJECTES EDUCATIUS AMB GOSSOS
MÒDUL 11: PROTOCOLS D’ACTUACIÓ PER LA SEGURETAT DE L’ACTIVITAT

Equip docent FORMACIÓ TC

Marta Vila Puente

Direcció i tutoria general del curs.
Directora de Teràpies Canines. (2014-Actualitat)
Especialista en educació canina.  (2015 - Mètode Ken Sewell)
Especialista en modificació de conductes. (2016 Mètode Ken Sewell)
Tècnica en Intervencions assistides amb gossos. (2015)
Especialista en educació canina integrada a l’entorn educatiu i extraescolars. (2016-Actualitat)
Professora de cursos digitals a la UdG en el Grau de Publicitat i Relacions Públiques (2017).
Dissenyadora gràfica i editorial. (1997-2014)
Dissenyadora industrial per Escola Universitària de Disseny i Enginyeria. (1996)
 

PER MÉS INFORMACIÓ: 633 583 735 - terapiescaninesmarta@gmail.com