CURS PROFESSIONAL EN

INTERVENCIONS ASSISTIDES AMB GOSSOS

Descripció: A partir del s.XVII començà a fomentar-se la idea que les relacions amb els animals podia complir una funció socialitzadora, especialment amb els nens, com un mitjà perquè aprenguessin a mostrar tendresa i un sentit de responsabilitat cap als altres.

 

Els animals poden induir un estat de relaxació immediata, els animals són psicològicament tranquil·litzadors, pel simple fet d’atraure i mantenir la nostra atenció (Katcher et al., 1983 a Fine 2003)
 

IAAG EN L'ÀMBIT EDUCATIU I ACTIVITATS DE LLEURE

Els nens, des de ben petits, creixen envoltats d’imatges d’animals, tant en les seves joguines, en els dibuixos animats que es veuen a la televisió, les pel·lícules, els contes on els protagonistes són els animals, entre d’altres. Així doncs, aquest fenomen sembla ser una evidència de la importància que tenen els animals per als nens i com contribueixen a estimular actituds i comportaments positius com el sentiment de companyia, amistat, seguretat i benestar.


Els nostres objectius són fomentar hàbits i valors en l'etapa escolar mitjançant l’ajuda d’activitats assistides amb gossos, treballant el control d’impulsos, l’exteriorització i la gestió d’emocions, les habilitats socials i la cohesió de grup i reconèixer en un mateix i en els altres, diferents emocions i sentiments com la frustració, que acceptin el fracàs com a fon d’aprenentatge i a treballar la constància i el treball en equip mitjançant la concentració i l’atenció i tot per fomentar la tinença responsable d’animals de companyia.


Metodologia
Les sessions es porten a terme dins les hores lectives dels centres, normalment un cop a la setmana. En totes les sessions han d'estar els docents responsables del grup o assignatura i tècnic en intervencions assistides amb gossos en centres educatius i la seva unitat canina. Els docents participants fan d’acompanyants i guien, en tot moment, el procés d’aprenentatge dels infants en el transcurs del projecte.


No s’entenen les sessions sense el paper actiu de tots els professionals. Per una banda, el tècnic en intervencions assistides amb gossos en centres educatius i la seva unitat canina, aporten els coneixements tècnics, teòrics i pràctics de les sessions. Per altra banda, els mestres aportaran els seus coneixements sobre el grup, els individus, la gestió de les emocions, les habilitats socials i la resolució de conflictes.

 

Objectius

Les sessions hi han de complir els objectius específics que demana cada escola. Això fa que el tècnic en intervencions assistides amb gossos en centres educatius ha de ser una persona capacitada per crear contínuament sessions innovadores i adaptades. Amb aquestes sessions és treballen aspectes com l'autoestima, assertivitat, resiliència, respecte, motivació...


Abans d’iniciar el projecte, els docents i els responsables de l’empresa temporitzen i programen cada sessió, per això és imprescindible la presència de tots els professionals durant les classes. Al final del projecte es realitza una observació sistemàtica a escala grupal i individual, que possibilita fer l’avaluació de l’àrea i veure si s’aconsegueixen els objectius proposats.

Sortides professionals:

• Treball amb gossos en guarderies, escoles de primària i instituts.

• Treball amb gossos en centres de psicologia infantil i juvenil i pedagogia.

• Treball amb gossos en centres d'acolliment per a infants i adolescents.

• Treball amb gossos en centres residencials d'acció educativa (CRAE).

• Treball amb gossos en centres residencials d'educació intensiva (CREI).

 

IAAG EN L'ÀMBIT DE LA SANITAT I RESIDÈNCIES GERIÀTRIQUES

Informació general

Avui en dia se sap que la relació entre les persones de la tercera edat amb un gos pot aportar molts beneficis per a la seva salut tant física com psíquica. Cada vegada són més els centres dedicats al sector de la tercera edat ja sigui en residències geriàtriques, centres de dia o bé com acompanyament de persones grans que viuen soles.Els beneficis que aporten a les persones que gaudeixen d’aquestes teràpies són tants que fan d’aquesta feina una de les més gratificants a dins del sector de les intervencions assistides amb gossos.La soledat és un dels grans mals que senten les persones de la tercera edad que amb el pas dels anys han perdut les amistats, la parella i els fills i néts tenen poques estones per estar amb ells. Un gos els aporta records, i els estimula a passejar, a treballar aspectes sensorials i psíquics que sense la presència d’un gos no seria tant atractiu.Els gossos de teràpia aporten una connexió única amb el sector de la tercera edat.

 

Els objectius principals de la realització de teràpies amb gossos en el sector de la tercera edat són:

A nivell cognitiu, físic i emocional es treballa:

  • L’Empatia: La majoria de les persones s’identifiquen amb els animals gràcies al fet que és més fàcil determinar els sentiments d’un animal a través del llenguatge del seu cos que els d’una persona.

  • Les relacions: Poden ser el llaç d’unió entre el terapeuta i el pacient. Poden trencar la possible resistència inicial del pacient a començar qualsevol teràpia.

  • L’enfocament exterior: Poden ser el principal pilar per canviar el punt de vista del pacient cap al seu entorn, aconseguint convertir-se en focus d’atenció allunyant altres preocupacions.

  • L’acceptació: Els animals no tenen prejudicis enfront de les persones; l’acceptació que ofereixen és total, fet que augmentarà l’autoestima del pacient.

  • L’entreteniment: Ofereixen una distracció; incloses aquelles persones que no siguin amants dels animals són atretes per ells i observen les seves reaccions i moviments.

  • Augmentar la socialització: Les visites dels animals ofereixen una major socialització entre les persones, fan que les emocions es transformin en alegria, optimisme, disminució de l’ansietat...

  • El sentit de responsabilitat: Fomenten la responsabilitat i el respecte, enfront dels altres, desenvolupen sentiments de competència i seguretat, bàsics per l’equilibri emocional dels individus.

  • Aporten al pacient un sentiment de relaxació.Increment de l’exercici i millora de les activitats motores.

 

Objectius transversals

Capacitat de col·laboració en entorns de la tercera edat públics o privats d’una manera programada i amb objectius específics.Abans d’iniciar el projecte, els docents i els responsables de l’empresa temporitzen i programen cada sessió, per això és imprescindible la presència de tots els professionals durant les sessions. Al final del projecte es realitza una observació sistemàtica a escala grupal i individual, que possibilita fer l’avaluació de l’àrea i veure si s’aconsegueixen els objectius proposats.

 

Sortides professionals

• Treball amb gossos en residències geriàtriques

• Treball amb gossos en centres de dia

• Treball amb gossos en associacions per l’acompanyament de persones que viuen soles

• Treball amb gossos en centres hospitalaris

• Treball amb gossos en habitatges tutelats per la tercera edad

 

DATES DEL CURS 2020

Teoria

Del 17 al 28 d'agost del 2020.

De dilluns a divendres de 17 a 21 h.

Pràctiques reals en l'àmbit educatiu

Del 30 d'agost al 4 de setembre del 2020.

De dilluns a divendres de 9 a 13 h.

Pràctiques reals en l'àmbit geriàtric

Tots els dimecres i divendres a partir de la segona setmana de setembre de 10.30 a 11.30 h.

Hores: Curs amb una càrrega horària de 76 hores lectives, de les quals
40 hores presencials de teòrica i pràctica, 36 hores presencials de pràctiques reals.

Lliurament de material didàctic: Format digital.

 

Exàmens: En finalitzar el curs es convocarà un dia d'exàmens finals teòric i pràctic.

Els alumnes tindrán dues convocatòries d'examen, a partir de la 3a convocatòria haurà d'abonar 50 € de drets d'examen.

 

Matrícules i diplomes: Obert el termini de matrícules. Places limitades (10 alumnes màxim per grup).

Lliurament de diplomes acreditatius: Certificat d'hores realitzades i certificat de qualificació com a Tècnic en Intervencions assistides amb gossos.

 

Reserves i pagaments: 

Preu total del curs: 1200 € (IVA Inclòs).

Reserva de la plaça: 300 € . Abans del dia 3 d'agost. No retornables en cap cas que no sigui de força major.

Resta de l'import: 900 € . Abans del dia 15 d'agost.

 

Gossos: Els alumnes realitzaran les pràctiques amb els nostres gossos de teràpia al nostre centre, o amb un gos de la seva propietat que tingui les condicions necessàries (A valorar pel nostre equip d'educadors canins) per la realització d'aquesta activitat.

Examen final de 2 exàmens: 1 teòric i 1 pràctic. 

1- Examen teòric tipus test amb preguntes amb 4 alternatives de respostes.

2- Examen pràctic.

Possible borsa de treball.

PER MÉS INFORMACIÓ: 633 583 735 - terapiescaninesmarta@gmail.com