top of page

GERIATRIA I CENTRES DE SALUT

TC utilitza les Intervencions Assistides amb Gossos (tant activitats com teràpies) per aconseguir una millor qualitat de vida dels usuaris. Sempre com a eina tècnica, els gossos de teràpia són utilitzats per professionals de l'educació i de la salut per a projectes terapèutics individualitzats o grupals.

BENEFICIS
 

Cognitius i emocionals:

 • Empatia: La majoria de les persones s'identifiquen amb els animals gràcies al fet que és més fàcil determinar els sentiments d'un animal a través del llenguatge del seu cos que els d'una persona.

 • Relacions: Poden ser el llaç d'unió entre el terapeuta i el pacient. Poden trencar la possible resistència inicial del pacient a començar qualsevol teràpia.

 • Enfocament exterior: Poden ser el principal pilar per canviar el punt de vista del pacient cap al seu entorn, aconseguint convertir-se en focus d'atenció allunyant altres preocupacions.

 • Acceptació: Els animals no tenen prejudicis enfront de les persones; l'acceptació que ofereixen és total, fet que augmentarà l'autoestima del pacient.

 • Entreteniment: Ofereixen una distracció; incloses aquelles persones que no siguin amants dels animals són atretes per ells i observen les seves reaccions i moviments.

 

 • Augmentar la socialització: Les visites dels animals ofereixen una major socialització entre les persones, fan que les emocions es transformin en alegria, optimisme, disminució de l'ansietat...

 

 • Estímul mental: Incrementant la socialització i millorant l'estat d'ànim s'aconsegueix estimular la ment i evitar els sentiments d'aïllament o depressius.

 

 • Contacte físic: És de gran ajuda per a pacients que no els agrada mantenir contacte físic amb altres persones o que per certes circumstàncies (abusos) no el poden tenir.

 

 • Sentit de responsabilitat: Fomenten la responsabilitat i el respecte, enfront dels altres, desenvolupen sentiments de competència i seguretat, bàsics per l'equilibri emocional dels individus.


Físics:

 • Beneficis fisiològics: Aporten al pacient un sentiment de relaxació.

 • Increment de l'exercici i millora de les activitats motores.

bottom of page